Algemene reisvoorwaarden

Aanmelding voor een meerdaagse reis
Je kunt je uitsluitend schriftelijk aanmelden door middel van een inschrijfformulier uit de folder (of een kopie daarvan) of via het contactformulier op onze website www.travel-care.nl. Vervolgens ontvang je van ons een ontvangstbevestiging met een bevestigingsformulier.

Bevestiging van de reis
Dit bevestigingsformulier dien je binnen 2 weken zo volledig mogelijk ingevuld naar ons terug te zenden. Ondertekening van het bevestigingsformulier betekent dat je er mee akkoord gaat dat wij eventueel nadere inlichtingen inwinnen bij je begeleider (indien van toepassing) en dat je je ervan bewust bent dat de reis op eigen risico is, zodat Travel-Care en/of haar medewerkers niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade.

Beoordeling van je aanmelding
Het is belangrijk dat je het bevestigingsformulier volledig en nauwkeurig invult. Alleen dan kunnen we bepalen hoeveel en welke begeleiding je nodig hebt. Heb je meer begeleiding nodig dan wij je kunnen bieden op onze reguliere reizen, dan is een reis met Travel-Care niet verantwoord en kunnen wij je aanmelding niet accepteren. Wel kunnen we met jou en je eventuele begeleider om tafel om een aangepaste reis te organiseren met minimaal 8 deelnemers

Toelatingseisen voor de reis
Voor meerdaagse reizen is de minimum leeftijd gesteld op 18 jaar. Deelnemers moeten geïndiceerd zijn bij bijvoorbeeld Promens Care, het GGZ, Maatschappelijk Werk of een gerelateerde zorginstelling. Houd er rekening mee dat als je onder curatele bent gesteld of TBS je toestemming nodig bent van bevoegd gezag om een reis naar het buitenland te maken. Als je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet ontvang je van ons de definitieve bevestiging.

Kosten van de reis
De reissom is zo nauwkeurig mogelijk aangegeven in de de folder bij de desbetreffende reis. Hier kun je ook zien wat wel en wat niet bij de prijs is inbegrepen. Wij proberen altijd zoveel mogelijk inclusief te doen maar dat is niet altijd mogelijk. Houd er wel rekening mee dat als je liever op een 1-persoons kamer slaapt hiervoor een aparte toeslag in rekening wordt gebracht. Tegelijk met de definitieve bevestiging ontvang je van ons een kostenoverzicht. Het totaal van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis binnen te zijn.

Verzekering
Alle meerdaagse reizen worden je aangeboden inclusief een reisverzkering en een annuleringsgarantie. Wij gaan er van uit dat je zelf voor een ziektekostenverzekering als ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering zorgt. Let ook even op de geldigheidsdatum van je ID of paspoort als je met ons meegaat naar het buitenland, hiervoor ben jezelf verantwoordelijk. Bij annulering dien je een schriftelijke verklaring te overleggen van het bevoegd gezag (psychiater of arts). Pas dan zal er een deel van de reissom worden terugbetaald. Bij oneigenlijk gebruik van de annuleringsverzekering ben je 100% van de reissom verschuldigd aan Travel-Care.

Vervoer
Je dient het vervoer van en naar de opstapplaats zelf te regelen. Opstapplaatsen variëren per reis. Je zult hier per brief over worden geïnformeerd. Mocht je niet in staat zijn om zelfstandig op een verzamelpunt te komen neem dan contact met ons op. Misschien kunnen we tegen een kleine meerprijs iets voor je regelen.

Klachtenregeling
Voor klachten kun je als eerste wenden tot de medewerkers van Travel-Care. Mocht je er onverhoopt samen niet uitkomen, kun je je wenden tot het locatiehoofd, mevr. H. Wetering/ vertrouwenspersoon.

Dagtochten
Deelname aan de dagtocht(en) zal/zullen definitief zijn nadat je van Travel-Care een ontvangstbevestiging hebt ontvangen.

Aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers bij dagtochten is gesteld op 4. Mocht blijken dat er onvoldoende aanmeldingen zijn behouden wij ons het recht voor de reis te annuleren. Bij meerdaagse reizen is het minimum gesteld op 8 deelnemers. Als dit aantal niet gehaald wordt moeten wij de reis helaas annuleren. Indien je al betaald hebt dan zullen wij uiteraard uw geld weer terugstorten.