Nieuws

Nieuw Reisaanbod

We hebben het nieuwe reisaanbod weer voor je op de website gezet en natuurlijk is er ook weer een gloednieuwe reiskrant te bestellen. Wij hopen dat er ook dit jaar weer iets voor je bij zit. Hopelijk tot gauw!!

VOOR 2017 ZIJN ER VERANDERINGEN IN DE WERKWIJZE EN ALGEMENE VOORWAARDEN:

De belangrijkste veranderingen op een rijtje.

1)   Het aanmeld formulier en zorgbehoefte formulier zijn bij elkaar gevoegd.

2)   Zonder handtekening van bewindvoerder/wettelijk vertegenwoordig, kunnen wij aanmeldingen niet accepteren (indien van toepassing is).

3)   Wanneer Travel-Care jou als reiziger accepteert, ontvang je een bevestiging.

4)   De factuur ontvang je via Toerkoop Reisburo Bakker (let op nieuw IBAN nummer)

5)   Jouw reis is definitief vastgelegd na het voldoen van een aanbetaling (15% van de reissom volgens de richtlijnen ANVR).

Travel-Care van aanmelding tot vertrek.

Aanmelding:

Het aanmeld/inschrijf formulier dient volledig ingevuld en voorzien van een handtekening naar Travel-Care te worden gestuurd.  Indien je onder bewindvoering/curator/voogd valt accepteren wij jouw aanmelding alleen met toestemming (d.m.v. handtekening) van bovenstaande. Travel-Care vraagt haar reizigers de gegevens en zorgbehoeftes zo duidelijk mogelijk in te vullen en evt. aan te vullen met extra informatie in de vorm van een persoonlijkheidsprofiel. Ook kun je hier aan geven met wie (evt. partner, vriend/ vriendin) je een kamer wilt delen of dat je een 1- persoonskamer wilt, let op 1- persoonskamers zijn altijd op aanvraag. Let op! Voor vliegreizen en busreizen is het erg belangrijk om gegevens als naam en geboortedatum aan te leveren volgens de gegevens op je paspoort/ ID. Is jouw roepnaam anders dan dat op je paspoort/ID benoem deze dan ook. Travel-Care verzoekt reizigers een kopie van een geldig paspoort/ID mee te sturen. Travel-Care verwijst hierbij naar punt 4 in onze algemene voorwaarden.

Bevestiging:

Nadat wij jouw aanmelding met zorgbehoefte hebben ontvangen, ontvang je in het geval dat Travel-Care jouw accepteert als reiziger een brief met een bevestiging. Indien Travel-Care naar aanleiding van jouw zorgbehoefte nog aanvullende informatie nodig heeft, zal Travel-Care contact opnemen om deze informatie aan te vullen. Hierna ontvang je alsnog een bevestiging. In de bevestigingsbrief vind je de volgende informatie:

 • De kosten van jouw reis incl. eventuele toeslag voor een 1 persoonskamer
 • Informatie over de factuur
 • Datum informatie middag

Factuur:

De factuur van jouw reis zal je ontvangen via Toerkoop Reisburo Bakker in Assen, op de factuur staat het totaal bedrag van jouw reissom. Je bevestigd jouw reis door de aanbetaling van 15% (volgens de ANVR) per omgaande (1 week) te betalen. Het resterend bedrag dient 6 weken voor vertrek betaald te zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor het niet mogelijk is om de termijn van 6 weken voor vertrek te halen. Mocht dit het geval zijn laat het Travel-Care dan zo spoedig mogelijk weten, samen zoeken we graag naar een oplossing. In termijnen betalen is altijd mogelijk, wel verwacht Travel-Care dat wij daarvan op de hoogte worden gesteld.

Let op! Jouw reis is pas definitief als de aanbetaling bij ons binnen is, nadat de aanbetaling is voldaan gaat de annuleringsgarantie in.

 

 1- persoonskamer en toeslag:

 • Busreizen: voor de busreizen van Travel-Care geldt dat er tegen betaling van een toeslag, op aanvraag een 1- persoonskamer geboekt kan worden.
 • Vliegreizen: Voor de vliegreizen van Travel-Care geldt dat op aanvraag eventueel een 1 persoonskamer geboekt kan worden, dit is afhankelijk van het hotel waar we verblijven.
 • Eigen vervoer: Voor reizen met eigen vervoer geldt dat 1 persoonskamers op aanvraag zijn wanneer we verblijven in een hotel. Voor een verblijf op een vakantie park geldt dat er geen 1 persoonskamer beschikbaar is.
 • De toeslag van een 1- persoonskamer wordt pas bekend na aanvraag (dit geldt voor zowel bus, eigen vervoer en vliegreizen). Travel-Care boekt de 1 persoonskamer pas in, wanneer de toeslag door de reiziger of diens vertegenwoordiger (bewindvoerder, voogd, curator etc.) is goedgekeurd. I.v.m. beperkte aantallen 1 persoonskamers vragen wij reizigers hier zo spoedig mogelijk op te antwoorden.
 • In onze reisgids is bij alle reizen aangegeven dat 1- persoonskamers op aanvraag zijn. Travel-Care zal haar uiterste best doen om aan de wens van de reiziger te voldoen, maar kan dit niet garanderen.
 • Daarnaast behoudt Travel-Care het recht om een reiziger te vragen verplicht een 1- persoonskamer te nemen, dit kan gebeuren in het geval dat er geen beschikbare kamergenoten zijn (mannen en vrouwen gescheiden van elkaar behalve als er sprake is van een relatie).

Informatie bijeenkomsten:

Ongeveer twee weken voor vertrek is er een informatie bijeenkomst over de reis. Tijdens deze bijeenkomst krijg je de volgende informatie:

 • Wie gaan er mee (incl. begeleiding)
 • Opstapplaats
 • Vertrektijd (onder voorbehoud)
 • Programma (indien er sprake is van een programma)
 • Optionele excursies
 • Indicatie zelf te betalen kosten
 • Spelregels van Travel-Care
 • Informatie voor de thuisblijvers

De informatie die tijdens de bijeenkomst wordt besproken, wordt ook nog uitgedeeld in een informatie map. Deze map mag je mee naar huis nemen om alles nog een keer rustig door te nemen. Is het voor jou niet mogelijk om naar de info middag te komen, laat het ons dan even weten. De informatie map wordt na de bijeenkomst verstuurd naar reizigers die niet aanwezig waren. Als er nog vragen zijn omtrent je reis mag je natuurlijk altijd bellen of langs komen op ons kantoor.

 Let op! Alle informatie bijeenkomsten vinden plaats in Pand 42, Brink 42 in Assen.

Vertrektijden en opstapplaatsen:

 • Vertrektijden en opstapplaatsen zijn bij busreizen tot op 24 uur voor vertrek onder voorbehoud. In het geval van een wijziging stelt Travel-Care haar reizigers tijdig op de hoogte, per brief of telefoon. Het is dus belangrijk om 24 uur voor vertrek bereikbaar te zijn voor Travel-Care.
 • Vertrektijden bij vliegreizen zijn tot daadwerkelijk vertrek op de luchthaven onder voorbehoud (denk hierbij aan vertraging). Travel-Care laat voorziene wijzigingen in vertrektijd tijdig weten aan haar reizigers. Het is dus belangrijk om 24 uur voor vertrek bereikbaar te zijn voor Travel-Care.
 • Vertrektijden en opstapplaatsen van reizen waar Travel-Care het vervoer voor regelt, wijzigen niet meer.

Travel-Care vraagt al haar reizigers om tijdig (15 min.) voor vertrek aanwezig te zijn op de opstapplaats. Ben jij door onvoorziene omstandigheden te laat, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Travel-Care. Wanneer het niet mogelijk is om te wachten op de te late reiziger, dient de reiziger zelf naar de bestemming te reizen (eventuele kosten zijn voor reiziger).

Verzekeringen en annuleringsgarantie:

Travel-Care sluit voor elke reiziger een reisverzekering af, daarnaast maken wij gebruik van een annuleringsgarantie. Zowel de reisverzekering als de annuleringsgarantie zijn berekend in de reissom, hier hoeft dus niet extra voor worden betaald.

(toeristen) Belastingen en Visum

Belastingen en het aanschaf van een visum, wordt door Travel-Care betaald. De kosten hiervan zijn berekend in de reissom.

Veranderingen in persoonlijke situatie:

Travel-Care wil haar reisbegeleiders graag goed voorbereid op reis sturen, daarom is het van groot belang dat wij op de hoogte zijn van veranderingen in jouw persoonlijke situatie. Zijn er veranderingen die jouw gedrag of functioneren beïnvloeden tijdens de vakantie, laat het Travel-Care weten. 

Vaccinaties:

Travel-Care stelt haar reizigers op de hoogte van vaccinaties wanneer deze door de overheid verplicht worden gesteld.

1.Boeking

De boeking van een reis is pas definitief als de aanbetaling van de reiziger binnen is en dit door Travel-Care is bevestigd.

2. Reispapieren

Voor Reizen binnen Europa voldoet een paspoort/identiteitskaart. Ongeveer twee weken voor de reis, staat een informatiemiddag gepland, waarin informatie wordt gedeeld rondom vertrektijden, opstapplaatsen, adresgegevens accommodatie en we geven een indicatie van de overige kosten.

3. Veranderingen

Veranderingen in de persoonlijke situatie van de reiziger (ook vlak voor tijd) moeten altijd zo snel en compleet mogelijk schriftelijk aan Travel-Care worden doorgegeven.

4. Weigering Deelname

Als blijkt dat de informatie, gegeven op het aanmeldingsformulier, in die mate verschilt van de werkelijkheid of onvolledig is, zodat het onmogelijk is de reiziger mee te nemen, met het oog op vervoer en/of de mate van begeleiding kan de reiziger op het laatste moment nog geweigerd worden of de reis kan vroegtijdig worden beëindigd. Ook kan deelname worden geweigerd, wanneer blijkt dat na aanmelding en voor reisvertrek de situatie van een reiziger is  gewijzigd. Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger zelf.

5. Annulering bij onvoldoende deelname.

Travel-Care behoudt zich het recht een reis te annuleren indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de desbetreffende reis. Er wordt in overleg met de reiziger gezocht naar een andere reismogelijkheid. Eventuele meerkosten voor de alternatieve reis zijn voor zijn/haar rekening. Mocht de andere reis goedkoper zijn, dan wordt het verschil teruggeboekt op zijn/haar rekening.

6. Verzekeringen

Voor reizigers en begeleiders is er een bagage, ongevallen en annuleringsverzekering afgesloten. Bij vermissing of diefstal van materialen en dergelijke, moet altijd aangifte bij de politie worden gedaan. Vergoedingen worden uitbetaald na overleg van de aangifte en onder aftrek van eigen risico. We gaan er vanuit dat je zelf voor een ziektekostenverzekering en een particuliere aansprakelijkheidsverzekering zorgt.

7. Hulpmiddelen

Bij gebruik van een rolstoel, rollator of andere hulmiddelen (duidelijk vermeld op de aanmelding) dient de reiziger deze altijd zelf mee te nemen. Eventuele kosten van ingehuurde thuiszorg op locatie worden de kosten verhaald op de reiziger.

8. Medicijnen

De reiziger moet voldoende medicatie meenemen (zeker 1 dag langer dan de vakantie duurt) Ook wordt geacht dat men een medicatiepaspoort bij zich heeft. Dit is noodzakelijk om bij eventueel verlies c.q. diefstal nieuwe medicatie te kopen. Ook dient er bij onderzoek door een douaneambtenaar te kunnen worden aangetoond dat het om medicatie gaat. Dit kan d.m.v. een Schengenverklaring (binnen de EU) of een Apostille verdrag.

9. Annulering

Indien een reis door de reiziger wordt geannuleerd, blijft de reiziger het volledige reisbedrag schuldig aan Travel-Care, mits Travel-Care tijdig een vervanger kan vinden. Wanneer dit het geval is, zal Travel-Care het volledige reisbedrag met uitzondering van de aanbetalingkosten terugstortten.  Wanneer het gaat om een zwaarwegende reden (bijv. ernstige ziekte of het overlijden van een familielid in de eerste graad) een vakantie moet afzeggen of onderbreken, dan krijgt hij/zij de betaalde reissom of een evenredig deel van de reissom teruggestort. Een annulering kan alleen schriftelijk worden ingediend. Bij annulering om medische redenen dient er altijd een doktersverklaring te worden meegestuurd. 

10. Als het niet gaat tijdens de vakantie

Wanneer het bij vertrek al mis gaat of wanneer iemand zich tijdens de vakantie niet houd aan de spelregels van Travel-Care, (deze worden tijdens de informatiemiddag meegegeven en benoemd) kan Travel-Care besluiten om de reiziger naar huis te laten gaan. Uiteraard gebeurt dit in overleg met het thuisfront, zodat er gezamenlijk gekeken kan worden hoe het ophalen geregeld zal worden. Wanneer Travel-Care hiervoor moet zorgen, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Travel-Care betaald in deze gevallen de reissom niet terug.

11. Aansprakelijkheid Travel-Care

Travel-Care is gebonden jegens de reizigers de reis conform de beschrijving in de reisgids te verzorgen en uit te voeren. Bij overmacht, zoals vastgelegd in de wet en de geldende jurisprudentie, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Als hieruit kosten voortvloeien wordt per geval bekeken wie deze kosten dient te dragen.

12. Verplichtingen van de reizigers

De reiziger of diens wettelijk vertegenwoordiger dient het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Hij/zij verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene vakantie- en reisvoorwaarden van Travel-Care.

Onjuiste informatie kan leiden tot weigering of uitsluiting. Het is beslist noodzakelijk dat Travel-Care op de hoogte wordt gebracht van eventuele bijzonderheden ten aanzien van het gedrag en de gezondheid van de reiziger. Vermeldt eventuele bijzonderheden op het aanmeldingsformulier. In verband met het groepskarakter van de vakanties is het verplicht melding te maken van besmettelijke ziekten., Onvolledig en/of onjuiste opgaven kunnen tot uitsluiting van (verdere) deelname leiden.

Met de aan Travel-Care verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

De reiziger verplicht zich eventuele aanwijzingen van Travel-Care of zijn/haar reisbegeleiders strikt na te komen. Wanneer er eventuele schade is ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door een reiziger, worden de kosten op de reiziger verhaald.

13. Bevestiging

Aan mondelinge beloften kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag daarom altijd om een schriftelijke bevestiging van het besprokene.

14. Klachten

Indien met ontevreden is over het verloop van de reis, de accommodatie, het vervoer of de begeleiding, kan men binnen een week na thuiskomst hierover schriftelijk een klacht indienen. Dit mag ook op het enquêteformulier dat na elke vakantie wordt nagestuurd. Elke klacht wordt onderzocht en binnen 8 weken ontvangt men een reactie. Voor de procedure is het van belang dat de klacht schriftelijk door Travel-Care wordt ontvangen.

15. Vakantiefoto’s en films

Travel-Care maakt geen gebruik van vakantiefoto’s en/of filmmateriaal voor brochures, folders, website, dvd of ander promotiedoeleinden. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming wordt gevraagd aan de desbetreffende reizigers en een toestemmingsformulier wordt getekend.

16. Voorbehoud

Deze reisgids is met zorg samengesteld. Travel-Care kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele druk- en/of zetfouten. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, luchthavenbelasting en/of verschuldigde heffingen (zoals BTW) daartoe aanleiding geven.