Travel-Care is een werkproject binnen de dagbesteding van Stichting Promens Care.
Promens Care is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een psychiatrische en of verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd en sociale contacten.
Travel-Care organiseert begeleide reizen speciaal voor mensen met een indicatie bij Promens Care en/of GGZ-instellingen in Nederland.
Voor de meeste reizen hebben we verschillende opstapplaatsen door heel Nederland.
Ieder mens wil graag een goed leven. Dat daar vrije tijd en vakantie bij horen zijn we het allemaal eens. Het zijn gewone wensen, maar niet voor iedereen.
Sommige mensen hebben hulp nodig om een dag of meerdere dagen weg te gaan.
Op het gebied van vrije tijd en vakantie biedt Travel-Care deze hulp aan.